Kurz klasickej fotografie/ negatívny proces 18.11., 2.12.2017

1. diel: NEGATÍVNY PROCES

9,00 – 10,00

– informácie o typoch filmov, vlastnostiach filmov, citlivosti filmov, zakladaní filmov

– meranie expozície pomocou expozimetra, dopadajúce svetlo, odrazené svetlo, bodové meranie,

meranie na tiene

11,00 – 11,30

– založenie filmov, praktické ukážky používania fotoaparátu

– ukážka praktického merania s ručným expozimetrom

11,30 – 13,30 fotografovanie a obedná pauza

13,30 – 14,00

– základný postup vyvolania čb filmu, vývojky, prerušovače, ustaľovače, voľba vývojky, doba

vyvolávania, teplota, pranie, zmáčanie, sušenie

– BOZ, práca s chemikáliami

– vkladanie filmu do tanku, typy tankov, ukážka vkladania do tanku

14,00 – 16,00

– natočenie filmov do tankov, vyvolanie a ustálenie, testy roztokov

– sušenie filmov, spôsoby archivácie

Organizačné info: Jozef Ornth

Je potrebné prihlásiť sa vopred!

Účastnícky poplatok 12 € (klubisti), 20 €(nečlenovia)

 (vrátane 1 ks filmu, všetkej potrebnej chémie a zapožičania fotoaparátu)

 

 

 

10. novembra 2017
Zaradené v: Workshopy