Fotografia mesiaca február

Téma: Svet v pohybe

1.miesto Ján Murín – Každodennosť 4 body
2.miesto 

Jozef Ornth – Voda v pohybe

Miro Kováč – Behom

1 bod

 

1. marca 2018
Zaradené v: Fotografia mesiaca